Miljö & Kvalité

Norrmalms Plåtslageri AB utför arbeten inom byggnadsplåtslageri, tätskiktsbranschen, tegeltak och övriga takarbeten.

Norrmalms Plåtslageri AB skall värna om miljön enligt:

 • Montera produkter som redan på tillverkningsstadiet är miljöanpassade.

 • Verka för att produkter som monteras är lösningsmedelsfria där detta är möjligt.

 • Använda leverantörer som har ett aktivt miljöarbete.

 • Använda monteringsmetoder som är resurs- och energisnåla.

 • Verka för att produkter som monteras ger minimalt ”byggspill”.

 • Tillämpa transportsystem som ger mer miljöanpassade totallösningar.

 • Utbilda och informera personalen i miljöfrämjande frågor.

 • Följa lagar och förordningar.

Utsikt i Stockholm när vi lägger nya plåttak
Plåtslagare Stockholm

Kvalitetspolicy

Norrmalms Plåtslageri AB skall montera material i rätt kvalité med utgångspunkt för objektets funktion. Norramalms Plåtslageri AB skall leverera och installera rätt produkter i rätt tid med högsta kvalité. För att livslängd, funktion och rätt kvalité skall uppnås följer samtliga anställda på Norrmalms Plåtslageri AB vårt kontrollsystem. Kontrollsystemets syfte är att säkerställa bästa kvalité på produkter och montering. Kontrollen ger möjlighet till att spåra eventuella felaktigheter i monterade produkter i efterhand. För att uppfylla ovanstående krav utbildas all personal som på verkar kvalitén på produkter och tjänster. Utbildning sker både externt och internt. All utbildning dokumenteras och bevaras.

Vår kvalitetsplan innehåller följande punkter:

 • Förbesiktning och startmöte

 • Instruktioner

 • Egenkontroll och mottagningskontroll, objekt anpassas

 • Heta arbeten, Lift utbildning samt övriga utbildningar och certifieringar som krävs inom vårt verksamhetsområde

 • Dokumentation som objekt anpassas

 • Slutbesiktning