Kontaka oss

Miljö & Kvalité

Om oss

Norrmalms Plåtslageri utför arbeten inom byggnadsplåtslageri, tätskiktsbranschen, tegeltak och övriga takarbeten. Här kan ni läsa vår värdegrund för miljö- och kvalitetsarbetet.

Vi värnar miljön genom att

 • Genom att föreslå produkter som redan på tillverkningstadiet är miljöanpassade och håller hög kvalitet inom vårat verksamhetsområde.
 • Verka för att produkter som används utgör så liten miljöpåverkan som möjligt.
 • Våra leverantörer arbetar aktivt inom miljön genom att använda arbetsmetoder som är resurs och energisnåla minskar vi våran påverkan på miljön.
 • Genom att källsortera och verka för minimalt byggspill, försöker vi minska vår påverkan på miljön.
 • Tillämpa transportsystem som ger mer miljöanpassade totallösningar.
 • Utbilda och informera personalen i miljöfrämjande frågor. Följa lagar och förordningar.

Kvalitetspolicy

Norrmalms Plåtslageri AB skall montera material med rätt kvalité med utgångspunkt för objektets funktion. Norrmalms Plåtslageri AB skall leverera och montera tillämpat materialval enligt överenskommelse eller tidsplan med högsta kvalitet. För att funktion och rätt kvalité skall uppnås följer samtliga anställda på Norrmalms Plåtslageri AB vårat eget kontrollsystem. Egenkontrollsystemets syfte är att säkerställa bästa kvalité på produkter och utförda arbeten. Egenkontrollen ger möjlighet till att följa upp eventuella brister i ett tidigt skede. För att uppfylla ovanstående krav intern utbildas och extern utbildas all personal. All utbildning dokumenteras och bevaras.

25

25 års erfarenhet och kontinuerliga interna utbildningar

15 & 30

Norrmalms Plåtslageri är din kompletta plåtslagare och takentreprenör i Stockholm för plåttak. Med välutbildad personal utför vi totalentreprenader, nyproduktioner och renoveringar med 15 års garanti och 30 års materialgaranti.

Våra tjänster

Vår kvalitetsplan

 • Förbesiktning och startmöte.
 • Upprättande av arbetsberedning.
 • Upprättande av objektanpassade egenkontrollsystem.
 • Samtliga anställda på Norrmalms Plåtslageri AB innehar heta arbeten certifikat, liftutbildning och fallskyddsutbildning samt övriga utbildningar och certifieringar som krävs inom vårt verksamhetsområde.
 • Dokumentation som objekt anpassas
 • Slutbesiktning

Välkommen till Norrmalms Plåtslageri

Allt inom traditionellt & modernt plåtslageri