Kontaka oss

Miljö & Kvalité

Om oss

Norrmalms Plåtslageri utför arbeten inom byggnadsplåtslageri, tätskiktsbranschen, tegeltak och övriga takarbeten. Här kan ni läsa vår värdegrund för miljö- och kvalitetsarbetet.

Vi värnar miljön genom att

 • Montera produkter som redan på tillverkningsstadiet är miljöanpassade.
 • Verka för att produkter som monteras är lösningsmedelsfria där detta är möjligt.
 • Använda leverantörer som har ett aktivt miljöarbete. Använda monteringsmetoder som är resurs- och energisnåla.
 • Verka för att produkter som monteras ger minimalt ”byggspill”.
 • Tillämpa transportsystem som ger mer miljöanpassade totallösningar.
 • Utbilda och informera personalen i miljöfrämjande frågor. Följa lagar och förordningar.

Kvalitetspolicy

Norrmalms Plåtslageri skall montera material i rätt kvalité med utgångspunkt för objektets funktion. Norramalms Plåtslageri skall leverera och installera rätt produkter i rätt tid med högsta kvalité. För att livslängd, funktion och rätt kvalité skall uppnås följer samtliga anställda på Norrmalms Plåtslageri vårt kontrollsystem. Kontrollsystemets syfte är att säkerställa bästa kvalité på produkter och montering. Kontrollen ger möjlighet till att spåra eventuella felaktigheter i monterade produkter i efterhand. För att uppfylla ovanstående krav utbildas all personal som på verkar kvalitén på produkter och tjänster. Utbildning sker både externt och internt. All utbildning dokumenteras och bevaras.

25

25 års erfarenhet och kontinuerliga interna utbildningar

15 & 30

Norrmalms Plåtslageri är din kompletta plåtslagare i Stockholm för plåttak. Med välutbildad personal utför vi totalentreprenader, nyproduktioner och renoveringar med 15 års garanti och 30 års materialgaranti.

Våra tjänster

Vår kvalitetsplan

 • Förbesiktning och startmöte
 • Instruktioner
 • Egenkontroll och mottagningskontroll, objekt anpassas
 • Heta arbeten, liftutbildning samt övriga utbildningar och certifieringar som krävs inom vårt verksamhetsområde
 • Dokumentation som objekt anpassas
 • Slutbesiktning

Välkommen till Norrmalms Plåtslageri

Allt inom traditionellt & modernt plåtslageri