Kontaka oss

Skivtäckning Stockholm

Kostnadsfri offert

Vi arbetar med skivtäckning i Stockholm & kranskommuner

Skivtäckning är en äldre modell av taktäckning som används främst på kulturbyggnader och äldre fastigheter, men även på moderna fastigheter som vill framhäva taket ytterligare. Skivtäckningen sammanfogas ( falsas ) med hög och lågfals antingen som dubbel eller enkel, Tvärfalsarna utförs med enkelfals ( hakfals ) eller iskjutsfals ( en liggande dubbel fals ). Tvärfalserna skapar ett vackert mönster på taket.

Projekt: Lilla Adolf Fredriks skola, dalagatan i Stockholm.
Beställare: Stockholm byggkoncept AB.

Lilla Adolf Fredriks skola

Case #10

Projekt: Lilla Adolf Fredriks skola, dalagatan i Stockholm.

Beställare: Stockholm byggkoncept AB