Kontaka oss

Taksäkerhet

Kontakta oss

Vi ser till att ditt tak får rätt säkerhet

För att skapa en trygg arbetsplats och arbetsmiljö för parter som ska utföra servicearbeten på taket bör det finnas förankrings punkter, stegar, bryggor och snörasskydd på taket. Fastighetsägaren ansvarar för säkerheten på taket och mot tredjeman.

Projekt: Nybrogtan 19. Plåttäckning, 2000m2.
Beställare: Oscar Properties.

  • Takstege

    Att Takstegar ska finnas på taket regleras enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160).

  • Gångbryggor

    Fr.o.m Januari 2015 kompletteras med antingen räcken eller vajersystem detta då man måste vara fastspänd hela tiden.

  • Snörasskydd

    Ordningslagen kräver snörasskydd (Ordningslagen 3 kap. 3 § andra stycket).

Riddarsporren

Case #03

Projekt: Riddarsporren, 3000m2 isolering tätskikt och plåtslageriarbeten.

Beställare: Stark fasadrenovering AB