Vi arbetar med skivtäckning i Stockholm & kranskommuner.

Skivtäckning är en äldre modell av taktäckning som används främst på kulturbyggnader och äldre fastigheter, men även på moderna fastigheter som vill framhäva taket ytterligare. Skivtäckningen sammanfogas ( falsas ) med hög och lågfals antingen som dubbel eller enkel, Tvärfalsarna utförs med enkelfals ( hakfals ) eller iskjutsfals ( en liggande dubbel fals ). Tvärfalserna skapar ett vackert mönster på taket men kan också skapa en förstyvande funktion som kan utnyttjas för tak i vindutsatta områden.

Vi hjälper dig med taktäckning

Begär kostnadsfri offert

Byggnadsplåtslageri i Stockholm

Projekt: Tingstorget – Prefab i hall, komplettering på tak ca 14000m2.
Beställare: Benders Byggsystem AB.

Se referensprojekt
Läs mer om oss