Vi ser till att ditt tak får rätt säkerhet

För att skapa en trygg arbetsplats och arbetsmiljö för parter som ska utföra servicearbeten på taket bör det finnas förankrings punkter, stegar, bryggor och snörasskydd på taket.
Fastighetsägaren ansvarar för säkerheten på taket och mot tredjeman.

  • Takstege – Att Takstegar ska finnas på taket regleras enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160).
  • Gångbryggor – Fr.o.m Januari 2015 kompletteras med antingen räcken eller vajersystem detta då man måste vara fastspänd hela tiden.
  • Snörasskydd – Ordningslagen kräver snörasskydd (Ordningslagen 3 kap. 3 § andra stycket).
Taksäkerhet Stockholm

Projekt: Bältgatan.
Beställare: Glommen & Lindberg AB.

Vi utför alla typer av taksäkerhet

Begär kostnadsfri offert

Vi kan taksäkerhet

Projekt: Tingstorget – Prefab i hall, komplettering på tak ca 14000m2.
Beställare: Benders Byggsystem AB.

Se referensprojekt
Läs mer om oss